ฉันไม่ได้หันหน้าของคุณ ดังนั้นคุณจึงปกปิดไว้

คุณอาจชอบ?