NSFS-152 Ông chủ biến thái dùng tình dục để đổi tiền nhà

  •  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Chồng tôi bị tai nạn tại công ty nơi anh ấy làm việc và bị thương trong nửa năm. Các công ty không muốn sử dụng tiền bồi thường cho công nhân đã gặp tai nạn trong giờ nghỉ. Và chồng tôi đã bị sa thải …gánh ặng về kinh tế đã đè nặng gia đình tôi và bây giờ tôi là trụ cột chính tôi chẳng biết làm gì và rồi tiền thuê nhà đã đến tôi chẳng biết làm gì để chi trả số tiền đó thế là tôi đã bán dâm cho ông chủ để trừ tiền thuê